Žymų Archyvai: Reformacijos diena

Reformacijos draugijos jubiliejaus konferencija

2012 m. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijai sukako dvidešimt metų.

Jubiliejų draugija paminėjo moksline konferencija „Demokratija – Reformacija – Tauta – Valstybė“. Ji surengta Vilniaus universiteto Teatro salėje spalio 27 d., artėjant Reformacijos šventei. Skaitykite toliau

LMA paminėta Reformacijos diena

2011 m. lapkričio 3 dieną Lietuvos Mokslų akademijoje vyko Reformacijos dienai skirtas renginys.

Jame dalyvavo Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas prof. habil. dr. Sigitas Kregždė, giedojo Vilniaus reformatų choras „Giesmė“ ir gausus vilniečių bei miesto svečių būrys. Sveikinimo žodį tarė prof. S. Kregždė: „Sveikinu visus susirinkusiuosius Reformacijos dieno proga. Linkiu žinoti ir suprasti Reformacijos dvasią šiandien ir ją puoselėti ateities kartoms.“ Skaitykite toliau

Prieš šimtą metų pasirodė savaitraštis „Svečias“

Kalba pasakyta Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčioje 2011 10 31, švenčiant Reformacijos dieną ir minint savaitraščio „Svečias“ pasirodymo 100-to metų jubiliejų.

Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Brangūs naumiestiškiai, mano namiškiai! 

Manau, kad galiu taip kreiptis į jus, nors gimiau ir užaugau Gardame, bet čia mano gimtoji parapija, čia prieš 50 metų baigiau vidurinę mokyklą.  Skaitykite toliau

Reformacijos ir „Sweczio“ šventė

„Gerai, kad Reformacijos šventė pas mus jau tapo ne darbo diena“, – maždaug taip pajuokavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kviesdamas vilniečius parapijiečius pirmadienį, 2011 m. spalio 31 d., ruoštis vykti į Žemaičių Naumiestį.    

Reformacijos diena pažymima visose Lietuvos liuteroniškose bažnyčiose, tačiau vienoje iš jų kasmet surengiama visos Bažnyčios šventė – atvykstant į ją ir Vyskupui, ir įvairių parapijų kunigams. Skaitykite toliau

Reformacijos dienos (spalio 31 d.) minėjimai

2007 10 27 11.00 val., Vilniaus Universiteto Teatro salė, Universiteto g. 3 Reformacijos 490 metinių minėjimas, Reformacijos draugijos 15 m. veiklos sukakčiai paminėti skirta tarptautinė konferencija „Reformacija – Pilietinė Visuomenė – Valstybė“.

2006 11 14 „Žinijos“ draugija (Radvilų rūmai), „Biržų-Dubingių Radvilų dvarų visuomenė XVI-XVII a.“ – Vilniaus Pedagoginio universiteto doktorantas Deimantas Karvelis

2005 11 03 Lietuvos nacionalinis muziejus „Jono Radvano „Radviliada“ anuo metu ir dabar“ – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doc. dr. Sigitas Narbutas

2004 11 06 Mokslų akademija, Mažoji salė, Draugijos V-asis suvažiavimas, Alenai Vileišytei-Deveinienei 100 metų „Gyvenimas paaukotas lietuvių tautos kultūros ugdymui ir jos laisvės kovai“ – prof. hab. dr. Jonas Aničas

2003 11 11 “Žinijos“ draugija (Radvilų rūmai) „Radvilų dvaras Lukiškėse“ – VU botanikos sodo skyriaus vedėja Regina Juodkaitė, istorikė Sigita Gasparavičienė, parkotyrininkas Kęstutis Labanauskas

2002 11 08 Vilniaus Universitetas, Teatro salė, tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija ir reforma“, skirta Draugijos įkūrimo ir veiklos 10- mečiui, Reformacijos šventei (spalio 31 d.) paminėti

2001 11 12 “Žinijos“ draugija (Radvilų rūmai) „Kėdainiai – XVII a. kunigaikščių Radvilų globotas Reformacijos centras LDK“ – Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis

2000 11 14 “Žinijos“ draugija (Radvilų rūmai) „Reformacija LDK ir Mažojoje Lietuvoje“ – doc. hab. dr. Ingė Lukšaitė

1999 11 11 “Žinijos“ draugija (Radvilų rūmai) „Barbora Radvilaitė ir XVI a. I-osios pusės LDK didikės“ – istorijos instituto doktorantė Raimonda Ragauskienė

1998 11 05 Rašytojų klubas „Reformacija ir reformizmas“ doc. dr. Dobilas Kirvelis

1997 11 06 Lietuvos menininkų rūmai, Vilniaus miesto rotušė „Trys Lietuvių kultūros atsinaujinimo modeliai XVI a. viduryje“ – doc. dr. Alfredas Bumbliauskas

1996 11 06 Lietuvos rašytojų sąjunga „Reformacija ir lietuvių raštija“ prof. hab. dr. Arnoldas Piročkinas

1995 11 03 Lietuvos menininkų rūmai „Pasaulinės tolerancijos metai ir pamąstymai apie psichologinę jos esmę“ prof. hab. dr. Sigitas Kregždė

1994 10 27 Baroko salė „Reformacijos Lietuvoje asmenybės: šviesa ir tragizmas“ – doc. dr. Ingė Lukšaitė

1993 10 27 Baroko salė „A. Kulviečio kolegija Vilniuje Lietuvos mokslininkų akimis“ – Vytautas Gocentas, „Žodis A. Kulviečiui“ – Kostas Federavičius