Žymų Archyvai: Kun. dr. Kęstutis DAUGIRDAS

Europinė reformatų identiteto dimensija A. Volano veikaluose

Kun. dr. Kęstutis DAUGIRDAS, Mainz 

Šveicariškos Reformacijos tyrinėtojai, dirbę su Ženevos reformatoriaus Jono Kalvino teologiniu paveldu, yra vieningos nuomonės dėl vieno iš šios Reformacijos šakos kilusių bažnyčių identiteto elementų: tiek Kalvinui, tiek juo sekusiems teologams yra būdingas universalumo siekis, t. y. įsitikinimas, kad jiems pavesta teologinė atsinaujinimo misija aprėpia visą Europą, kas ano meto pasaulėžūroje vis dar neretai reiškė visą pasaulį. Skaitykite toliau

Jono Kalvino 500–ųjų gimimo metinių paminėjimas

2009 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, 17.30 val. (Lietuvos Mokslų akademijos mažoji salė, Gedimino pr. 3) vyks Jono Kalvino 500-ųjų gimimo metinių paminėjimas

„Jono Kalvino teologijos recepcija Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir Lenkijos karalystėje“

Pranešimą skaito: teologijos daktaras Kęstutis Daugirdas, Johannes Gutenberg universitetas, Mainz, Vokietija 

Dalyvauja: doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė ir prof. habil. dr. Sigitas Kregždė

Vilniaus reformatų choras „Giesmė“ 

Maloniai kviečiame! 

Įėjimas laisvas 

Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, Mokslininkų rūmai

Vilniuje paminėtos Jono Kalvino 500-osios gimimo metinės

Rugsėjo 24 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje, vyko renginys, skirtas paminėti didžiojo reformatoriaus ir protestantų teologo Jono Kalvino (1509 – 1564) penkišimtąsias gimimo metines. Renginį organizavo Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija. Skaitykite toliau