Žymų Archyvai: Martynas Mažvydas

Paminėtos Martyno Mažvydo mirties metinės

Gegužės 21 dieną, Vilniuje, Reformatų sode, prie statomo paminklo Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams jautriai prisimintas  prieš 460 metų, 1563 m. gegužės 21 d., Ragainėje miręs Martynas Mažvydas, vienas lietuvių raštijos pradininkų, pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmo prasti žodžiai“ (1547 m.) ir kitų leidinių parengėjas, evangelikų liuteronų kunigas.

Neformaliame susiėjime, kurį inicijavo Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, dalyvavo  Mažosios Lietuvos reikalų tarybos nariai, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos moksleiviai ir pedagogai, evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų bažnyčių parapijiečiai.

Draugijos valdybos narė dr. Austė Nakienė priminė Mažvydo nuopelnus lietuvių raštijai, taip pat skaitė poeto Kazio Bradūno eilėraščius, skirtus šiam didžiavyriui. Renginyje taip pat kalbėjo Draugijos valdybos nariai Kęstutis Pulokas, Vytautas Gocentas.

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai kiekvienais metais rašo laiškus Martynui Mažvydui ir kuria akrostichus. Tądien 6 b ir 6 pr klasių moksleiviai pristatė 2005 ir 2023 metų laiškus bei akrostichus su žodžiu Katekizmas (jaunuosius skaitovus parengė lietuvių kalbos mokytoja Gitana Šeštokienė).

Susiėjimą malda baigė ev. reformatų katechetas Holger Lahayne.

Daugiau informacijos

Paminėjo Martyno Mažvydo mirties metines (ve.lt)

Martyno Mažvydo 460 metų mirties metinių minėjimas | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija (mmazvydas.lt)

© Kęstučio PULOKO nuotr.

MINĖJIMAS. Martyno Mažvydo mirties 460 metų sukaktis buvo prisiminta Vilniuje, evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčiose ir prie statomo paminklo reformacijai ir lietuvių raštijos pradininkams Reformatų sode.

Martynas Mažvydas grįžo į Vilnių

Šiemet prisimename kun. Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos „Catechizmusa prasty Szadei…“ (1547 m. Karaliaučiuje) autoriaus, 450-ąsias mirties metines. Sukakčiai artėjant, Kovo 11-osios išvakarėse Vilniaus ev. liuteronų parapijoje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „M. Mažvydo giesmių reikšmė ir tautinis identitetas“. Skaitykite toliau

Mažvydo kūryba ir tautinis identitetas

Konferencijoje „M. Mažvydo giesmių reikšmė ir tautinis identitetas“ Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje kovo 9 d. prof. Bronislovo Genzelio skaitytas pranešimas

Kalbėdami apie pirmąją Lietuvišką knygą, turime išryškinti tokius momentus: jos pasirodymo aplinkybes, įtaką lietuvio savimonės įsitvirtinimui bei šios knygos vietą pasauliniame kontekste. Skaitykite toliau