Žymų Archyvai: prof. dr. Raimonda Ragauskienė; monografija „Mirties nugalėti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pabaiga – XVII a.)“

Knygos „TARP PAŠAUKIMO IR PROFESIJOS” evangelikų reformatų dvasininkai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVIII amžiuje pristatymas

Kovo 28 d. Rašytojų klube įvyko Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos organizuotas knygos „TARP PAŠAUKIMO IR PROFESIJOS” Evangelikų reformatų dvasininkai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVIII amžiuje pristatymas.

Dalyvavo autoriai – istorikai profesoriai Raimonda Ragauskienė, Deimantas Karvelis, Aivas Ragauskas ir Vilniaus ev. reformatų bažnyčios parapijiečiai, Reformacijos draugijos nariai ir kiti, besidomintys Reformacija.

Daugiau kaip 700 puslapių monografijoje analizuojamas XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje susiformavęs evangelikų reformatų dvasininkų portretas. Knygos pristatyme dalyvavę autoriai palietė daugelį klausimų: nuo dvasininko kelią pasirinkusių asmenų socialinių ir profesinių pagrindų; jų teisinį statusą katalikiškoje visuomenėje bei iki kokias bažnytines karjeras darydavo dvasininkai. Taip pat nepamirštas ir evangelikų reformatų dvasininkų santuokos klausimas, turtinė padėtis ir tai, ką reiškė būti evangelikų reformatų dvasininku Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Kęstučio Puloko nuotraukos

Filmuota medžiaga

Diskusija „Žmogiškasis“ veiksnys istorijoje: Radvilų giminės sveikata ir kasdienos užkulisiai“

valdovurumai.lt

2018 m. kovo 6 d., antradienis, 18.00–19.30 val.
Valdovų rūmų III manieristinė antikamera

Registruotis

Neseniai dienos šviesą išvydusi žinomos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėtojos prof. dr. Raimondos Ragauskienės monografija „Mirties nugalėti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pabaiga – XVII a.)“ įkūnija naujas tendencijas Lietuvos istoriografijoje. Subtiliai sujungusi biologinės istorijos, medicinos istorijos ir kultūros istorijos tyrimų gijas, pasirinkusi įdomius teminius akcentus, pasitelkusi įvairiopus istorinius šaltinius (tarp jų ir gausybę Radvilų laiškų), mokslininkė studijoje išsamiai atveria „žmogiškąjį“ veiksnį istorijoje. Ji nagrinėja įtakingiausios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminės – Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų – biologinę istoriją, demografinius rodiklius, vedybų politiką, šeimos modelį ir, žinoma, sveikatos bei ligų ypatumus, medicinos bei farmacijos infrastruktūrą diduomenės aplinkoje XV–XVII amžiuje.

Šioje monografijoje analizuojamos universalios žmogiškosios temos, kurias Radvilų giminės istorijos aspektu diskusijoje gvildens knygos autorė, farmacijos istorijos ir antropologijos tyrinėtojai, istorikai. Koks buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politiniame elite dominavusios giminės biologinis potencialas – dydis, demografiniai resursai, vedybų politikos ypatumai? Kokia buvo vidutinė didikų gyvenimo trukmė, kokiais negalavimais jie skundėsi ir kokiomis ligomis sirgo? Kas ir kaip XV–XVII a. gydė Radvilas? Kokias gydymo priemones didikai naudojo ir kiek jos kainavo? Kaip biologinė istorija, kuri yra integrali istorijos dalis, gali praturtinti mūsų žinias apie praeities visuomenę?

Diskusijoje dalyvaus knygos autorė prof. dr. Raimonda Ragauskienė, doc. dr. Vilma Gudienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), prof. dr. Rimantas Jankauskas (Vilniaus universitetas), prof. dr. Deimantas Karvelis (Lietuvos edukologijos universitetas), dr. Jolanta Karpavičienė (Valdovų rūmų muziejus)

Pozityvu (XVI–XVII a. kilnojamaisiais vargonais) muzikuos dr. Vidas Pinkevičius