Žymų Archyvai: prof. Jonas Aničas

Dviejų lietuvybės ąžuolų jubiliejai

 2008 m. rugsėjo 18 d. Signatarų namų salėje (Pilies g. 26, Vilnius) įvyko vakaras, skirtas 1918-ųjų metų Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarų kunigo Alfonso Petrulio 135-osioms ir Jokūbo Šerno 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Jo rengėjai: Lietuvos nacionalinis muziejus, Vasario 16-osios klubas, Lietuvos Reformacijos istorijos bei kultūros draugija. Minėjimas prasidėjo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleivių koncertu.