Žymų Archyvai: Bronislovas Genzelis

Martynas Mažvydas grįžo į Vilnių

Šiemet prisimename kun. Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos „Catechizmusa prasty Szadei…“ (1547 m. Karaliaučiuje) autoriaus, 450-ąsias mirties metines. Sukakčiai artėjant, Kovo 11-osios išvakarėse Vilniaus ev. liuteronų parapijoje surengta tarptautinė mokslinė konferencija „M. Mažvydo giesmių reikšmė ir tautinis identitetas“. Skaitykite toliau

Mažvydo kūryba ir tautinis identitetas

Konferencijoje „M. Mažvydo giesmių reikšmė ir tautinis identitetas“ Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje kovo 9 d. prof. Bronislovo Genzelio skaitytas pranešimas

Kalbėdami apie pirmąją Lietuvišką knygą, turime išryškinti tokius momentus: jos pasirodymo aplinkybes, įtaką lietuvio savimonės įsitvirtinimui bei šios knygos vietą pasauliniame kontekste. Skaitykite toliau