REFORMACIJOS DRAUGIJAI 25 METAI

Prieš ketvirtį amžiaus (1992 balandžio 25 d.) susikūrė Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija. Buvo deklaruota, kad „Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija yra pasaulietinė, ne konfesinė, ne politinė, dorovinio ir kultūrinio tobulinimosi organizacija, siekianti per 500 metų Reformacijos propaguotas humanistines švietimo, tautiškumo bei tolerancijos idėjas ir apmąstyti jų gyvybingumą bei prasmę šiandieninėje modernioje, tačiau dažnai kamuojamą išskirtinių materialinio komforto vertybių tesiekiančioje, susipriešinusioje visuomenėje.“

Šį deklaracija yra rezultatas daugiau kaip dešimties diskusinių susirinkimų, kuriuos grupė entuziastų pradėjo Biržuose Radvilų pilyje ir buvo baigta steigiamajame suvažiavime Vilniuje Mokslų akademijos didžiojoje posėdžių salėje

Neformaliai buvo užprogramuota ne kovos, bet konstruktyvi kūrybos dvasia. Draugijos veiklos efektyvumą lėmė visų jos narių geranoriškas ir demokratiškas dalyvavimas. Apie tai liudija per 25 metus išleistos knygos, Draugijos svetainės straipsniai, virš 300 įvairių paskaitų, susitikimų, disputų, kelionių, parodų,  mokslo premijos ir pagaliau LR Seime priimtas nutarimas paminėti 500 –ųjų metų Reformacijos sukaktį 2017 metus paskelbiant Reformacijos metais. Dėkojame visiems Reformacijos draugijos nariams ir rėmėjams už nuoširdų ir pasiaukojamą darbą. Labiausiai nusipelniusius Draugijos valdyba pagerbs rudenį, spalio mėn. tarptautinės konferencijos „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atsinaujinimui“ metu LDK Valdovų rūmuose.

Būkime ištikimi mūsų Draugijos devizui: Reformacija – veiksmo tiltas tarp praeities, dabarties ir ateities.

Sveikiname bendraminčius su Reformacijos draugijos 25 metų jubiliejum!

Švęskime Reformacijos 500-ąsias metines!

LRIKD Garbės pirmininkas prof. Sigitas Kregždė
LRIKD pirmininkas Donatas Balčiauskas

Tarptautinė mokslinė konferencija jau šį rudenį. Registracija

Tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atsinaujinimui“ Vilnius 2017 spalio 26 d.

Konferencija skirta paminėti daugelyje Europos šalių minimą 500 metų Reformacijos jubiliejų. Reformacija – vakarietiškos kultūros reiškinys, padaręs didžiulę įtaką LDK visuomenės ir kultūros raidai kaip europietiškas  modernizacijos veiksnys. Konferencijos tikslas ne tik supažindinti plačiąją Lietuvos auditoriją su naujausiais Reformacijos tyrinėjimais, bet ir paskatinti konstruktyvų akademinį disputą, siekiant įvertinti Reformacijos ir protestantizmo palikimą, pamokas, vertybes kaip vieną iš visuomenės atsinaujinimo diskursų.

Konferencijos siūloma pranešimų tematika:

  • Reformacijos  Lietuvoje ryšiai su XVI-XVII a. Europa.
  • Reformacija ir valstybė: religijos tolerancija de jure ir de facto kultūros atsinaujinimo kontekste;
  • Reformacija ir visuomenė: bendruomenių, institucijų veikla ir jų įtaka visuomenės mentaliteto kaitai;
  • Reformacijos regioniniai ypatumai;
  • Reformacijos asmenybės: idėjos ir vertybės;
  • Reformacijos tekstai: religinės minties aspektai;
  • Reformacija šiuolaikinėje kultūrinėje atmintyje: įvaizdžiai, mitai, stereotipai, materialusis ir nematerialusis paveldas.

Konferencijos organizatoriai ir rėmėjai – LR Kultūros ministerija, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Klaipėdos universitetas, LMA Vrublevskių biblioteka, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija.

Konferencijos vieta – Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

Konferencijos kalbos – lietuvių, lenkų, anglų.

Konferencijos organizatoriai užsienio šalių pranešėjams apmoka nakvynės išlaidas.

Konferencijos dalyvio užpildytą anketą prašome iki 2017 m. birželio 1 d. siųsti Deimantui Karveliui adresu – deimantas.karvelis@leu.lt.

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus spausdinami LEU mokslo žurnale „Istorija“.

Informacija ir anketa>>

Dr. Martynas Purvinas. Knyga apie Klaipėdos regiono senovę ir Vokietijos archyvai

http://www.voruta.lt/dr-martynas-purvinas-knyga-apie-klaipedos-regiono-senove-ir-vokietijos-archyvai/

Dr. Martynas PURVINAS, www.voruta.lt

2015 m. Klaipėdoje išleista vertinga Juliaus Žuko monografija apie to miesto ir regiono ekonominę istoriją XIII – XVI amžiais. Knygoje profesionaliai apibūdinama viduramžių Klaipėda, nagrinėjama miesto ir regiono ūkinė raida nurodytu laikotarpiu. Skaityti toliau

L. Stepanausko knygos pristatymas, susitikimas su autoriumi

Žurnalisto Leono Stepanausko knygos
Filosofas ir rašytojas Vydūnas po Tilžės žūties
 /Der Philosoph und Dichter Vydūnas nach dem Untergang von Tilsit/
pristatymas

balandžio 24 d., pirmadienį, 17.30
Rašytojų klubo salėje (Vilnius, K. Sirvydo g. 6)

Dalyvauja:

Knygos autorius Leonas Stepanauskas (Berlynas)
Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas
Mažosios Lietuvos dainas padainuos Vydūno draugijos dainininkai
Renginio vedėjas – Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. V. Bagdonavičius     

Berlyne atidarytoje parodoje – dėmesys Klaipėdos kokliams su anabaptistų portretais

Berlyne atidarytoje parodoje – dėmesys Klaipėdos kokliams su anabaptistų portretais

2017 m. balandžio 11 d. Berlyne atidaryta Vokietijos istorijos muziejaus (Deutsches Historisches Museum) parengta Reformacijos jubiliejui paminėti skirta paroda „Luthereffekt. 500 Jahre Protestantismus in der Welt”. Tarp 500 eksponatų iš Europos, Amerikos, Azijos, Afrikos regionų parodoje buvo pristatyta ir Klaipėdoje vykdytų archeologinių tyrimų medžiaga. Skirtingus kontinentus apjungusios parodos koncepcija perteikiama ne tik materialiais eksponatais, bet ir moderniomis vizualiomis priemonėmis, akcentuojančiomis reformuoto tikėjimo ryšį su dabartimi. Martino Lutherio kuriamosios jėgos efektą ir iki šių dienų besitęsiančią jo raišką pabrėžė ir parodą atidaręs Vokietijos Federacinės Respublikos prezidentas Frank-Walteris Steinmeieris. Skaityti toliau