Reformacijos šventė Žemaičių Naumiestyje

Viena svarbiausių mūsų bažnyčios švenčių Reformacijos diena bendromis LELB pamaldomis kasmet paminima vis kitoje parapijoje. Šiemet evangelikai liuteronai iš visos Lietuvos rinkosi Žemaičių Naumiestyje. Šioje parapijoje prieš šimtą metų – 1911 m. – buvo pradėtas leisti savaitraštis „Svečias“, pirmasis periodinis ev. liuteronų leidinys Didžiojoje Lietuvoje ir apskritai pirmasis laikraštis Žemaitijoje, 1904 m. atgavus teisę leisti lietuvišką spaudą carinės Rusijos okupuotoje Didžiojoje Lietuvoje. Taigi iškilmingose Reformacijos šventės pamaldose buvo paminėta ir ši ne tik Lietuvos ev. liuteronams, bet ir visai Lietuvai reikšminga sukaktis. Prisimintas ir laikraščio leidėjas bei redaktorius – kantorius, vėliau kunigas – Frydrichas Megnis (1873-1950), Žemaičių Naumiesčio parapijoje tarnavęs apie pusšimtį metų. Žemaičių Naumiestis šiemet pasitiko ir dar du jubiliejus – prieš 450 metų rašytiniuose šaltiniuose paminėta Žemaičių Naumiesčio vietovė, o prieš 90 metų miestelyje įsteigta mokykla.

Šiemet Reformacijos šventės bendros LELB pamaldos surengtos ne artimiausią mėnesio savaitgalį, kaip būdavo dažniausiai, o būtent spalio 31-ąją, pirmadienį, kuris šiemet ne darbo diena buvo paskelbtas, prijungus prie „ilgojo savaitgalio“. Būtų prasminga, jei pasitinkant Reformacijos 500 metų jubiliejų, ši data mūsų valstybėje būtų įtraukta bent į atmintinų dienų sąrašą. Artėjant pamaldų pradžiai 12.00 val., Žemaičių Naumiesčio bažnyčia gausiai prisipildė žmonių – naumiestiškių ir iš skirtingų parapijų suvažiavusiųjų. Bene gausiausia šįsyk buvo Vilniaus ev. liuteronų parapijos delegacija. Drauge su vilniečiais atvyko ir Savarankiškosios ev. liuteronų bažnyčios Baltarusijos Respublikoje kunigas iš Lydos Sergej Heil. Pakeliui bendrakeleiviams svečias papasakojo apie Baltarusijos ev. liuteronų bažnyčią, jos istoriją, pabrėždamas, kad Reformacijos laikais dabartinės Baltarusijos teritorijoje veikusios parapijos buvo vienos LDK ev. liuteronų bažnyčios dalis, apie pastangas atkurti ev. liuteronų parapijas žlugus Sovietų Sąjungai (žinia, ev. liuteronų bažnyčia sovietų Baltarusijoje buvo visiškai sunaikinta dar iki Antrojo pasaulinio karo), apie dabartinę bažnyčios padėtį. Parapijietis Algirdas Žemaitaitis išsamiai supažindino su „Svečio“ leidybos peripetijomis, paskaitė įvairių to meto žinučių. Daugelio tų laikų kasdienybės faktų šiandien nebežinotume, nes niekur kitur, išskyrus „Svečio“ puslapius, jie nėra išlikę. Po šventinių pamaldų Algirdo parengtą parodėlę senojoje Žemaičių Naumiesčio parapijos klebonijoje galėjo apžiūrėti visi pamaldų dalyviai bei svečiai.

Reformacijos šventės pamaldose šiemet dalyvavo dauguma mūsų bažnyčios dvasininkų: vyskupas Mindaugas Sabutis, kunigai Mindaugas Dikšaitis, Ričardas Dokšas, Liudvikas Fetingis, Mindaugas Kairys, Virginijus Kelertas, Vaidas Klesevičius, Romualdas Liachavičius, Juozas Mišeikis, Reincholdas Moras, dr. Darius Petkūnas, Saulius Varanavičius, Mindaugas Žilinskis, diak. Karolis Skausmenis, taip pat ilgametis Misūrio Sinodo atstovas Lietuvoje kun. dr. Charles Evanson bei jau minėtas svečias iš Baltarusijos kun. S. Heil. Pamaldas puošė jaunatviškos Žemaičių Naumiesčio parapijos choro giesmės, o pamaldų pabaigoje džiugino operos solisto Liudo Mikalausko šventei parengtas žinomų dainų repertuaras.

Sveikinimo žodžiu – ragindamas prisiminti tikėjimo atgimimo šventę ir galimybės gimtąją kalba šlovinti Viešpatį prasmę – pamaldas pradėjo Žemaičių Naumiesčio parapijos kunigas M. Žilinskis. Reformacijos dienai skirtą pamokslą sakė vysk. M. Sabutis. Po vyskupo į sakyklą pakilęs kun. dr. D. Petkūnas, apžvelgė „Svečio“ redaktoriaus, ilgamečio parapijos tarno F. Megnio gyvenimą ir veiklą, ypač atkreipdamas dėmesį į pokariu sovietinės okupacijos metais kunigui tekusius išmėginimus. Beje, Rytų imperijos varžymus F. Megniui buvo tekę patirti dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. O 1914 m. rugsėjį, melagingai įskųstas ir rusų apkaltintas šnipinėjimu, F. Megnis buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme. Mirties pavyko išvengti, kai jau vedant sušaudyti F. Megnį užtarė Naumiestyje seniai tarnavęs padorus caro kariuomenės karininkas. Nuosprendį sušvelninus, 1915 rugpjūčio 8 d. F. Megnis buvo ištremtas į Jakutiją, keturiolika mėnesių kalėjo Jakutsko kalėjime. Į Lietuvą grįžo 1921 m. Pasakojama, kad tremtyje pramokęs jakutiškai, bandė į jakutų kalbą versti Šventąjį Raštą.

Pamaldų dalyvius pasveikinęs Lietuvos Respublikos seimo narys Remigijus Žemaitaitis, išrinktas Šilutės-Šilalės apygardoje, paminėjo, kad „Svečią“ yra skaitę nuo Vainuto apylinkių kilę jo seneliai.

Apie „Svečio“ reikšmę kalbėjo naumiestiškė Klaipėdos universiteto docentė dr. Janina Janavičienė. Ji atkreipė dėmesį, kad tyrinėdama laikraštį rado M. Mažvydo laikų kalbos atspindžių. Mokslininkė priminė apie būtinybę ant senosios klebonijos (žinoma, prieš tai ją restauravus) pritvirtinti atminimo lentą, juk „Svečio“ ir jį leidusio F. Megnio dėka nedidelio Žemaičių Naumiesčio miestelio vardas šiandien minimas visoje Lietuvoje.

Naujomis detalėmis informaciją apie „Svečią“ ir jo leidėją papildė Mažosios Lietuvos enciklopedijos bendradarbis, kraštotyrininkas inž. Algirdas Žemaitaitis, šioje bažnyčioje krikštytas F. Megnio.

Žemaičių Naumiesčio seniūnas Jonas Budreckas padėkojo visiems susirinkusiesiems už šią turiningą šventę, kuri, pasak jo, tapo „beveik konferencija“. Beje, šiemet rugsėjo pabaigoje naumiestiškiai išleido ir simbolinį „Svečio“ numerį, tikimasi, kad jis bus leidžiamas ir ateityje.

Pamaldas baigus Reformacijos himnu laikoma M. Liuterio giesme „Tvirčiausia apsaugos pilis“, aplankytos Žemaičių Naumiesčio evangelikų kapinės, prie kun. F. Megnio kapo giesme ir malda pagerbtas jo atminimas.

Po to Žemaičių Naumiesčio parapija visus svečius pakvietė pasivaišinti ir pabendrauti. Šalia bažnyčios esančių miestelio kultūros namų salėje Vytautas Gocentas priminė apie „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ šimtatomės monografijų serijos projektą, pakvietė susirinkusiuosius bendradarbiauti, kad Žemaičių Naumiesčio monografija būtų kuo išsamesnė. Monografija rengiama nuo 2001 m., šiuo metu yra parengta maždaug pusė joje numatytų straipsnių, tikimasi, kad knyga bus išleista ne vėliau nei 2018 m.

Didžiuojuosi, kad esu liuteronė, kad turime savo Žemaičių Naumiesčio parapiją, savo kad ir nebe tokį didelį chorą, kad žmonės nepatingi pas mus ir iš Vilniaus atvažiuoti“, – šventei pasibaigus džiaugėsi Žemaičių Naumiesčio parapijietė Daiva Abišalienė.

Kęstutis Pulokas, Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.10-11

Autoriaus nuotraukos iš renginio

Reformacijos svente 2011 020 Reformacijos svente 2011 033 Reformacijos svente 2011 049 Reformacijos svente 2011 059 Reformacijos svente 2011 069 Reformacijos svente 2011 073 Reformacijos svente 2011 076 Reformacijos svente 2011 089 Reformacijos svente 2011 104 Reformacijos svente 2011 105 SENAS Svecias

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.